ScholsBurgerhartSchols (Research & Development en Legal Opinions) is een organisatie waar notariële- en fiscale juristen werkzaam zijn, die opereren op het gebied van de estate planning en notarieel juridisch advies in de meest ruime zin des woords. ScholsBurgerhartSchols richt zich primair op de 'business to business' advisering.

Zo treedt ScholsBurgerhartSchols (Legal Opinions), al dan niet achter de schermen, op als 'sparring-partner' van notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants en financiële planners en andere dienstverleners in (estateplannings)dossiers. ScholsBurgerhartSchols denkt mee op het gebied van modellen, en maakt op verzoek deel uit van het vaktechnisch overleg van een kantoor.

Voor de professional bestaat onder meer de mogelijkheid voor:
  • opinies
  • 'second opinions'
  • bindend advies
ScholsBurgerhartSchols (Research & Development) ontwikkelt producten ter ondersteuning van de estate planningspraktijk, zoals de EstateTip Review (Boom), de Advotip (Boom), The Models (Sdu) en het Handboek Estate Planning (Kluwer). ScholsBurgerhartSchols is ook betrokken bij de ontwikkeling van softwareprogramma’s op het gebied van estate planning (Veep). Tevens worden, ondermeer, (incompany-) cursussen op diverse terreinen van de estate planning georganiseerd, Bovendien worden voor kantoren en organisaties voordrachten voor hun ‘cliëntèle’ verzorgd, waarbij naast de inhoudelijke – ook de vrolijke noot niet hoeft te ontbreken.
Naast dit alles proberen de juristen van ScholsBurgerhartSchols een steentje bij te dragen aan de notariële en fiscale wetenschap.